آهنگ روز بی غروب محمد نوری

روز بی غروب

محمد نوری

تو فقط تو دُنیا خوبی
میدونی؟؟!! میدونی؟؟!!
تو یه روز بی غُــــروبی!! میدونی
میدونی
تو شکستی پُشت سَرما رو برام!!!!
تو که خــورشید جُنوبــــی میدونی

نام تو روی لبام گُل می کاره!!!
مهربونـی از نگاهت می باره
نام تو روی لبــام گُل می کاره!!!
مهربونـی از نگاهت می باره

تو به ابرها، میگی بارون ببارند!!!
رو زمین باغ سِتاره بِکارند!!!
تو به رود میگی به دریا برســـــه

به جنون میگی به صحــرا برسه؟!
همه ی پرستوها، وقت سفر!!
از تو میگیرند نشــونی سَحــــر

نام تو روی لبام گُل می کاره!!!
مهربونـی از نگاهت می باره
نام تو روی لبــام گُل می کاره!!!
مهربونـی از نگاهت می باره
کلمات کلیدی :
--:--
--:--