آهنگ نشو نشو محمد نوری

نشو نشو

محمد نوری

یاد باور او مهتابی شبانا…!!
او شب روی هایه نهانا…
بی قراری یو خاموشه!!!
او خط او نشانا… یاد باور او مهر نمایانا…

اون اولی شیرین گبانا…
هر چی بگفتی مرا یاده!!!
شاهد می دل تی لبانا…
شاهد می دل تی لبانا…!!

نشــو…!! نشــو…!!
ایپچه بس رنجه نکن جانا….
نشــو…!! نشــو…!!
زندگی بی تو تاسیانــا…

تو قاب سیمیور…
نیوره دیده یا کنم تر!!
تی جه فایان دی میرانم…
نشـــو…..!!! نشـــو….!.!!
کلمات کلیدی :
--:--
--:--