آهنگ افسانه دریا محمد نوری

افسانه دریا

محمد نوری

خواند قصّـــــه هر شب، آرام موج دریـــــــا
گوید راز ما را دریــا… با ساحل هــــا
دریا در سکوتی غمگین!!! رفته امشب
یادم در بستر بود… ساحل خفته امشب
آن شب افسانه ای را.. دریای غمگین دارد به خاطر…!!!!
با من آن عهدی که بستی!!! وانگه شکستی، آرد به خاطر….!!!!!

آن شب؛ همچو مرغی از دام جسته بودی!
عهد مهربانی… با هم بسته بودیم
دریا بوسه می زد… روی ماسه ها را
می شست آب دریا… جای ماهی ها را
آن شب افسانه ای را.. دریای غمگین دارد به خاطر…!!!!
با من آن عهدی که بستی!!! وانگه شکستی، آرد به خاطر….!!!!!
کلمات کلیدی :
--:--
--:--