آهنگ آواز با عشق محمد نوری

آواز با عشق

محمد نوری

آواز… آواز… می جوشد در جانَم
آواز آواز تا هستم می خوانم…
از توست اِی عشق!! گَرمی در آوازم
از توست… از توست… این شوق؛ این پَروازم

اینجـــا آنجا هر جــــا هستم…
آواز پرواز؛ تا در دنیا هستم
آواز با عشق پیمــــان بستم!!!
با عشق… با عشق… می خوانم تا هستم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--