آهنگ  ماسک کاوه آفاق

ماسک

کاوه آفاق

آخه رفتن ماسکا از رو صورتا
دیگه میشه دید چهره ی اصلی آدما
اصولا جلو هم اکثرا میزنن نقاب
همه حبابن همه عضو حزب باد

بیا که تنهام برس به دادم
بشو تو همرام یار بی نقابم

واسه رسیدن به تو منه بی نقاب
گذشتم از سد چهل دزد بغداد
بلیت رسیدن به تو گرون تموم شد
همه ی جوونیام رفت حروم شد

بیا که تنهام بی تو خیلی خستم
بیا بشین تو همرام بده دست به دستم
بیا که تنهام بی تو خیلی خستم
بیا بشین تو همرام بده دست به دستم
--:--
--:--