آهنگ قطار کوروش یغمایی

قطار

کوروش یغمایی

گریه نکن یار رسیده قطار
تو میری اما یاده تو میشه موندگار
ای نازنین یار خدانگهدار
گریه تو میگه به من اینه روزگار
روز اول که ما به هم رسیدیم
هرچی داشتیم یا نداشتیم
ما فقط با عشق خود پیمانی بستیم
رفتی و باز شدی همسفر باد میکنم یاد تو رو فریاد
ناله ام بی تو رها شد فصل فریاد.
دادو بیداد از این داد...
گریه نکن یار رسیده قطار
تو میری اما یاده تو میشه موندگار
این آخرین بار خدانگهدار
گریه تو میگه به من اینه روزگار
روز اول که ما به هم رسیدیم
هرچی داشتیم یا نداشتیم
ما فقط با عشق خود پیمانی بستیم
رفتی و باز شدی همسفر باد میکنم یاد تو رو فریاد
ناله ام بی تو رها شد فصل فریاد.
دادو بیداد از این داد...
--:--
--:--