آهنگ گل اومد بهار اومد  سحر محمدی

گل اومد بهار اومد

سحر محمدی

گل اومد بهار اومد میرم به صحرا
عاشق صحرائیم بی نصیب و تنها
دلبر مه پیکر گردن بلورم

عید اومد بهار اومد من از تو دورم
گر بیام از این سفر ای گل عذارم

از سفر طاقِ طلا برات میارم

دلبر مه پیکر گردن بلورم

عید اومد بهار اومد من از تو دورم
--:--
--:--