آهنگ خلوت خاص سحر محمدی

خلوت خاص

سحر محمدی


دل خلوت خاص دلبرم آمد
دلبر به کرم به دل برآمد
جان آیینه‌ی جمال جانان
تن خاک دیار دلبر آمد

ساقی به ظهور خویش دم زد
صد گونه سپاس مظهر آمد
از عکس فروغ روی دلدار
دل آیینه منور آمد
شد محفل شد ز غیر خالی
یار از دل دلبری درآمد

جز دلم کز ازل تا به ابد عاشق رفت
جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
--:--
--:--