آهنگ چه سالی بشه امسال معین

چه سالی بشه امسال

معین

بهار اومد خوش اومد باهاش عطر تو اومد
یه فروردین خوش بو با احوال نو اومد
به این اردیبهشتی هوای بچگی داد
خوشم از نقلِ عیدی پرم از قند خرداد

چقدر شیرینه این حال
چه سالی بشه امسال

دلم گرمه به عشقت شریک تیر و مرداد
تب شهریورِ من، سرت سبز و دلت شاد
غروب ماه مهر و شب پاییز و غم پر
نبار ای بغض آبان بخند ای ابر آذر

چقدر شیرینه این حال
چه سالی بشه امسال

دی عاشق که هر سال یه بهمن انتظاره
با عطر دست اسفند قراره گل بکاره
دوباره تنگ بوسه دوباره رقص ماهی
لباس نو تنت کن که رد شه رو سیاهی

چقدر شیرینه این حال
چه سالی بشه امسال
--:--
--:--