آهنگ ایرانیم حمید اصغری

ایرانیم

حمید اصغری

قلبمی با تو دلم روشنه جای تو یه
عمر تو قلبه منه جانمی ایرانمی
عشقمی تا همیشه تا ابد پای تو
باید دل به دریا زد جانمی ایرانمی
ایران فقط به عشقه تو نفس میکشم محاله
از هوای تو خسته شم تمام من تویی
ایران فقط به عشقه تو نفس میکشم محاله
از هوای تو خسته شم تمام من تویی
ایران فقط به عشقه تو نفس میکشم محاله
از هوای تو خسته شم تمام من تویی
ایران فقط به عشقه تو نفس میکشم محاله
از هوای تو خسته شم تمام من تویی
اسم تو باعث افتخار منه بوسه رو خاک تو
اعتبار منه مردایی مثله مرداتو دنیا نداره
زندگی با تو دار و ندار منه پرچمت تا همیشه
کنار منه دنیا بی تو واسه من تماشا نداره
ایران فقط به عشقه تو نفس میکشم محاله
از هوای تو خسته شم تمام من تویی
ایران فقط به عشقه تو نفس میکشم محاله
از هوای تو خسته شم تمام من تویی
ایران فقط به عشقه تو نفس میکشم محاله
از هوای تو خسته شم تمام من تویی
ایران فقط به عشقه تو نفس میکشم محاله
از هوای تو خسته شم تمام من تویی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--