آهنگ وقت خواب رستاک

وقت خواب

رستاک

بازم عطرتو جمع کردی بری دلم
تنگ میشه برات حیفه ها
کم عاشق نبودی که یادت بره تو
با این همه خاطرات حیفه ها

کجا میری تنهایی این وقت شب
نتونم بیام پا به پات حیفه راه
لالایی لالایی لالایی بمون
نمیخوابی عشقم چشات حیفه ها

منو با غم خونه تنها نذار منو
دست این خاطراتم نده
اگه میری دنیا رو خاموش کن
اگه غرق میشم نجاتم نده

دیگه کو تا دوباره عاشق شم
تا برای کسی بریزه دلم
بقلم کن ولی مراقب باش
غم من مسریه عزیز دلم

دیگه کو تا دوباره عاشق شم
تا برای کسی بریزه دلم
بغلم کن ولی مراقب باش
غم من مسریه عزیز دلم

بازم عطرتو جمع کردی بری
دلم تنگ میشه برات حیفه ها
کم عاشق نبودی که یادت بره
تو با این همه خاطرات حیفه ها

کجا میری تنهایی این وقت شب
نتونم بیام پا به پات حیفه راه
لالایی لالایی لالایی بمون
نمیخوابی عشقم چشات حیفه ها

بازم عطر ِ تو جمع کردی نرو
--:--
--:--