آهنگ مجنون معین

مجنون

معین

درد و بلات ، غصه هات به جونم
نزار بیشتر از این چشم به راهت بمونم
درد و بلات ، غصه هات به جونم
نزار بیشتر از این چشم به راهت بمونم
مجنونم مجنونم
عاشقونه می خونم
مجنونم مجنونم
بی تو من نمیتونم
بزار دستات رو تو دستام تا ی زره آروم بشم
لیلی من باش تا مثل مجنون ، مجنون بشم
نزار بی تو تنها لحظه ها رو پر پر کنم
دو روز دنیا رو بی تو عزیزم ، من سر کنم
بزار فردا باز دوباره آفتابی شه
با تو شب و روزم روشن و رویائی شه
بزار فردا باز دوباره آفتابی شه
با تو شب و روزم روشن و رویائی شه
درد و بلات ، غصه هات به جونم
نزار بیشتر از این چشم به راهت بمونم
درد و بلات ، غصه هات به جونم
نزار بیشتر از این چشم به راهت بمونم
مجنونم مجنونم
عاشقونه می خونم
مجنونم مجنونم
بی تو من نمیتونم
شیرین قصه های من باش ای نازنین
تک گل باغ عشق من باش ای نازنین
درد و بلات ، غصه هات به جونم
نزار بیشتر از این چشم به راهت بمونم
درد و بلات ، غصه هات به جونم
نزار بیشتر از این چشم به راهت بمونم
مجنونم مجنونم
عاشقونه می خونم
مجنونم مجنونم
بی تو من نمیتونم
درد و بلات ، غصه هات به جونم
نزار بیشتر از این چشم به راهت بمونم
درد و بلات ، غصه هات به جونم
نزار بیشتر از این چشم به راهت بمونم
مجنونم مجنونم
عاشقونه می خونم
مجنونم مجنونم
بی تو من نمیتونم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--