آهنگ دلم تنگته معین

دلم تنگته

معین

با حسه عجیبی باحاله غریبی دلم تنگته
پراز عشقو عادت بدونه حسادت دلم تنگته
گله بی گلایه بدونه کنایه دلم تنگته
پراز فکره رنگی یه جوره قشنگی دلم تنگته
کجایی که هیشکی واسه هیشکی نیستو همه دل پریشن
دلم تنگه تنگه واسه خاطراته که کهنه نمیشن
دلم تنگه تنگه برای یه لحظه کناره تو بودن
یه شب شد هزار شب که خاموشو خوابم چراغای روشن

منه دل شکسته با این فکره خسته دلم تنگته
با چشمای نمناک , ترو ابریو پاک دلم تنگته
ببین که چه ساده بدونه اراده دلم تنگته
مثله این ترانه چقد عاشقانه دلم تنگته

یه شب شد هزار شب که دل غنچیه ما قرار بوده واشه
تو نیستی که دنیا به سازم نرقسه به کامم نباشه
چقد منتظر شم که شاید از این عشق سراغی بگیری
کجا؟ کی ؟ کدوم روز؟ منو با تمامه دلت میپذیری ؟

منه دل شکسته با این فکره خسته دلم تنگته
با چشمای نمناک , ترو ابریو پاک دلم تنگته
ببین که چه ساده بدونه اراده دلم تنگته
مثله این ترانه چقد عاشقانه دلم تنگته
--:--
--:--