آهنگ بی تو نمیتونم معین

بی تو نمیتونم

معین

بی تو نمیتونم ...

من بی تو پریشونم، بی تو نمیتونم
عمریه که میدونم، بی تو نمیتونم

بی تو نمیتونم، حتی یه لحظه
توی این خونه آرامش بگیرم
بی تو نفس کشیدنم عذابه
تو که نباشی از زندگی سیرم

یه جوری عاشق نگات شدم که
واسه تو مردن دیوونگی نیست
بی تو تصور آینده سخته
بی تو این زندگیم که زندگی نیست

من بی تو پریشونم، بی تو نمیتونم
عمریه که میدونم، بی تو نمیتونم

وقتی که از همه دنیا بریدم
اوج پرستش رو با تو شناختم
از تو یه عمریه گوشه قلبم
زیباترین بت دنیا رو ساختم

من بی تو پریشونم، بی تو نمیتونم
عمریه که میدونم، بی تو نمیتونم

بی تو نمیتونم ...
--:--
--:--