آهنگ به تو مدیونم معین

به تو مدیونم

معین

هرچی تو زندگی دارمو ندارم
هرچقدر دلخوشی هست تو روزگارم
این همه احساس خوب که روبرومه
به خدا به خدا من از تو دارم

به تو مدیونم و می دونم
بسته است به نگات جونم
عاشق تو می مونم

به تو مدیونم و وابسته ام
از دوری تو خسته ام
آخه چیکار کنم که عاشقت هستم

با تو زندگی رو ساختن آرزومه
عشق تو نفس نفس توی گلومه
چه کنم فاصله بینمون اگه هست
کار این زمونه نامهربونه

به تو مدیونم و می دونم
بسته است به نگات جونم
عاشق تو می مونم
به تو مدیونم و وابسته ام
از دوری تو خسته ام
آخه چیکار کنم که عاشقت هستم
--:--
--:--