آهنگ هوای خونه معین

هوای خونه

معین

هوای خونه از دوریت داره هر لحظه میگیره
بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره

بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره

کنار پنجره هر روز میشینم تا تو برگردی
ببین با طعم آغوشم منو عاشقترم کردی

یجوری عاشقت هستم که بی تو ساده میمیرم
هنوزم با خودم میگم یه روز دستاتو میگیرم

هوای خونه از دوریت داره هر لحظه میگیره
بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره

هنوزم از تب دستات لبالب غرق آتیشم
هنوزم باورم میشه که من با تو یکی میشم

یه حسی میگه اینجایی چقد شیرینه احساسم
تو نزدیکی به دستامو نوازشهاتو میشناسم

یجوری عاشقت هستم که بی تو ساده میمیرم
هنوزم با خودم میگم یه روز دستاتو میگیرم

هوای خونه از دوریت داره هر لحظه میگیره
بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره
--:--
--:--