آهنگ ‎تو یدونه آصف آریا

‎تو یدونه

آصف آریا

تورو به جون عشقت قسم
تورو به جون عشقت
‎هنوز نفس نفس میزنمو
‎ نرفته عطرت از رو تنمو
‎ چرا کسی نمیفهمه منو
‎بگو کجاست اون دلت
‎میام پیشت منو پس میزنی
‎تو زیر هر چی که هست میزنی
‎هنوز شبا تویه خوابه منی
‎آخه کجاست اون دلت
‎تو رو به جون عشقت قسم
‎نمیخوام بیشتر از این دور بمونی ازم
‎همه دنیام بیان دورِ من
‎تو یدونه که نباشی چقدر بی کسم
‎تو رو به جون عشقت قسم
‎نمیخوام بیشتر از این دور بمونی ازم
‎همه دنیام بیان دورِ من
‎تو یدونه که نباشی چقدر بی کسم بی کسم

‎بعد از تو هر کسی تو زندگیم بیاد
‎ به دردِ من نمیخوره
‎نگو ما واسه هم نبودیم
‎که دیگه گوشم از این حرفا پره
‎غرورمو ریختی به هم گذاشتی رفتی
‎یه دفعه دل کندی
‎دوست ندارم بشنوم داری به حالو روز من میخندی
‎تو رو به جون عشقت قسم
‎نمیخوام بیشتر از این دور بمونی ازم
‎همه دنیام بیان دورِ من
‎تو یدونه که نباشی چقدر بی کسم
‎تو رو به جون عشقت قسم
‎ نمیخوام بیشتر از این دور بمونی ازم
‎همه دنیام بیان دورِ من
‎تو یدونه که نباشی چقدر بی کسم , بی کسم
--:--
--:--