آهنگ دزیره محسن چاوشی

دزیره

محسن چاوشی

دستمو بالا گرفتم
تو ضیافت اسیری
تا تو تا آخر دنیا
سرتو بالا بگیری

دستمو بالا گرفتم
تا تو قلبت پا بگیرم
تا ببینی با چه عشقی
این شکست رو می پذیرم

تو یه طوفان ، من جزیره
من ناپلئون ، تو دزیره
جز تو کی می تونست ازمن
همه دنیا رو بگیره
همه دنیا رو بگیره

نقطه ی تسلیم محضم
نقطه ی آرامشم بود
اسم تو زمزمه کردم
این تمام شورشم بود

تو هوای تو که باشم
صاحب کل زمینم
من همه دنیامو دادم
زیر چتر تو بشینم

شوق تسلیم تو بودن
لحظه لحظه تو تنم بود
بهترین تصویر عمرم
عکس زانو زدنم بود
--:--
--:--