آهنگ زندگی خوب علی زند وکیلی

زندگی خوب

علی زند وکیلی

زندگی خوب است , که گیری دلبری نکو
تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو

خنده اش عشق است و روح است و جان است
رویش آمیزه هر دو جهان است

چون نگاهش یکسو , روی ماهش بر او
تاب سمبل، بوی گل دارد این گیسو

یک نگاه یار من , میبرد صبر و قرار من
کند شکار دل و جان من , مثال شیر نر

دیدم چشم مست یار , روی مهوش نگار
با خود برده دل و دینم , نموده چنینم

زندگی خوب است , که گیری دلبری نکو
تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو

خنده اش عشق است
و روح است و جان است

رویش آمیزه هر
دو جهان است
کلمات کلیدی :
--:--
--:--