آهنگ فوق العاده رستاک

فوق العاده

رستاک


من خوبِ خوبم , گیتارم کجاس ؟
تو که می رقصی همه چی زیباس
تو که می رقصی زندگی ساده س
من عاشق شدم , این فوق العادس
تو که می رسی به آرزوهات
من و رها کن تو موج موهات
من و برسون به بچگیام
باید دوباره به دنیا بیام

من خوبِ خوبم , لبخندت کجاس ؟
تو که می خندی , همه چی زیباس
تو که می خندی عشق بی اراده س
من عاشق شدم ، این فوق العادس
--:--
--:--