آهنگ نگو بم هیس سینا درخشنده

نگو بم هیس

سینا درخشنده

تو دلیمی تو اینا ادا نیست که میخوام تو رو
‎اگه گذاشتمت بری برو
‎منی که کامل از برم تو رو
‎نمیشه بیخیال شد و

‎من یه دیوونم شبو روزم یکیه
دیگه مهم نیست که چی میگن بقیه
‎کاشکی بفهمی درد دیوونه چیه چاره ی دردم تویی آره
‎من یه دیوونم شبو روزم یکیه
دیگه مهم نیست که چی میگن بقیه
‎کاشکی بفهمی درد دیوونه چیه چاره ی دردم تویی آره

‎نه نگو بهم هیس بذار بگم حرفامو بهت راستی
‎تا حالا مثله من یکیو اینجوری تو میخواستی
‎که بشه هر چی پای همه خوبو بدش واستی
‎کاشکی میذاشتی برم جار بزنم این حرفا رو
‎کی مثله من آخه واست بهم میریزه دنیا رو
‎لعنتی آخه بدجوری گرفتی تو چشامو

‎من یه دیوونم شبو روزم یکیه
دیگه مهم نیست که چی میگن بقیه
‎کاشکی بفهمی درد دیوونه چیه چاره ی دردم تویی آره
‎من یه دیوونم شبو روزم یکیه
دیگه مهم نیست که چی میگن بقیه
‎کاشکی بفهمی درد دیوونه چیه چاره ی دردم تویی آره
‎تو دلیمی تو اینا ادا نیست که میخوام تو رو
کلمات کلیدی :
--:--
--:--