آهنگ خونه ی آرزو معین

خونه ی آرزو

معین

داری میری از خونه ی آرزو
جدا میشم از تو چه آواره وار
کنارت نمیزارم از زندگیم
برو زندگی کن بزارم کنار
پی آرزو های بعد از منی
منم قصه هامو به دوش میکشم
میتونم از عشقت بمیرم ولی
نمیتونم عشق یکی دیگه شم

واست بهترین ها رو میخوام چون
واسه اولین بار فهمیدمت
واسه آخرین بار عاشق شدم
واسه اولین بار بخشیدمت
به امید رویای بوسیدنت
به عشق تو چشمامو خواب میکنم
اگه صد دفعه باز به دنیا بیام
می دونم تو رو انتخاب میکنم

اگه بعضی وقتها دلت تنگ شد
یه گوشه مثل من فقط گریه کن
رو اون نامه که تشنه ی حرفته
به جای نوشتن فقط گریه کن
همین که دلم با توئه کافیه
نمیخوام بدونم دلت با کیه
من آلودم اما نجاتم نده
که آلوده بودن به تو پاکیه

واست بهترین ها رو میخوام چون
واسه اولین بار فهمیدمت
واسه آخرین بار عاشق شدم
واسه اولین بار بخشیدمت
به امیدرویای بوسیدنت
به عشق تو چشمامو خواب میکنم
اگه صد دفعه باز به دنیا بیام
می دونم تو رو انتخاب میکنم
--:--
--:--