آهنگ وقتی چشات بارونیه معین

وقتی چشات بارونیه

معین

وقتی چشات بارونیه ستاره ویرونه میشه
انگار تموم آسمون دریای وارونه میشه
بغض تو وقتی میشکنه آیینه ی تو آه تو میشم
لکنت قلبم ببینم مات تو نگاه تو میشم

تو گریه میکنی و من تو اشک تو شعله ورم
سر تو روی شونه ی منه اما خودم در به درم
تو گریه میکنی و من ترانه میکنم تورو
برای گریه کردنم بهانه میکنم تورو

گریه ی تو برای شب اول رو سیاهیه
وقتی که میبینه چشات آخر بی گناهیه
تا ته قصه خوب من چیزی نمونده کم نیار
به ابروی خستگیات با اینکه سخته خم نیار
--:--
--:--