آهنگ فقط تو معین

فقط تو

معین

همیشه من میبینم تورو یه جور دیگه
حتی نگم میخوامت چشمام اینو میگه
تو اومدی عوض شد همه چی توو یه لحظه
جدا بمونیم از هم این یه دروغ محضه

عمر و جون من تو
همه ی وجود من تو
مهربون من تو
فقط تو
فقط تو

عمر و جون من
همه ی وجود من
مهربون من تو
فقط تو
فقط تو
عشق و زندگیم فقط تو

نمیدونم چه حسی منو میکشونه سمتش
مثل پروانه ای که دور نور میچرخه با عشق
الهی هر چی غصه داره توو دلش بمیره
دل خوش داشته باشه و دلش هیچوقت نگیره

عمر و جون من تو
همه ی وجود من تو
مهربون من تو
فقط تو
فقط تو

عمر و جون من
همه ی وجود من
مهربون من تو
فقط تو
فقط تو
عشق و زندگیم فقط تو

عمر و جون من تو
همه ی وجود من تو
مهربون من تو
فقط تو
فقط تو

عمر و جون من تو
همه ی وجود من تو
مهربون من تو
فقط تو
فقط تو

عمر و جون من
همه ی وجود من
مهربون من تو
فقط تو
فقط تو
عشق و زندگیم فقط تو
کلمات کلیدی :
--:--
--:--