آهنگ فقط از من بخواه خشایار اعتمادی

فقط از من بخواه

خشایار اعتمادی

چقدر خوبه کسی تو زندگیت نیست.
به من دل میدیو دیوونه میشی.
چقدر خوبه کسی تو زندگیم نیست.
خودت واسم یکی یک دونه میشی.

زمین که زیر پای تو نگرده.
یکی هست مثل من دورت بگرده.
برو بنویس روی دیوار این شهر.
که عشقت مردی رو پروانه کرده.

فقط از من بخواه هرچی که میخوای.
فقط از من بگیر حقی که داری.
میخوام هر چی که از آینده میخوای.
فقط با دست من به دست بیاری.

فقط از من بخواه هرچی که میخوای.
فقط از من بگیر حقی که داری.
میخوام هر چی که از آینده میخوای.
فقط با دست من به دست بیاری.

اگه حرفی نگفته تو دلت هست.
نمیخوام حرف تو نشنیده باشم.
بدون تنها کسی هستم که میخوام.
تو رو بیش از همه فهمیده باشم.

فقط یک لحظه از وقتت رو میخوام.
تموم عمرمو به پات ببخشم.
اگه روزی گناهی مرتکب شی.
میخوام قبل از خدا تو رو ببخشم.

فقط از من بخواه هرچی که میخوای.
فقط از من بگیر حقی که داری.
میخوام هر چی که از آینده میخوای.
فقط با دست من به دست بیاری.

فقط از من بخواه هرچی که میخوای.
فقط از من بگیر حقی که داری.
میخوام هر چی که از آینده میخوای.
فقط با دست من به دست بیاری.
--:--
--:--