آهنگ اشکال بنیامین

اشکال

بنیامین

حتما یه اشکالی بوده توی کارم حتما
یه اشکالی که داشتم و هنوزم دارم حتما
شاید اشتباهی بوده محاسباتم
یا کم بوده از عشق اطلاعاتم
یا اینکه زیاد بوده از تو توقعاتم
اصلا یه حرفای رو نمی گفتم باید
یه حرفایی رو هم باید می گفتم شاید شاید نه
شاید حس ششمم برای عشق کم بود
یه تزایی میدادم و واسه تو مبهم بود

رسما من حاضرم همین ساعت
اعتراف کنم به همه چیز خیلی راحت
راحت باشه خیال تو از این بابت
من برنامه های جدیدی دارم واست

رسما من حاضرم همین ساعت
اعتراف کنم به همه چی خیلی راحت
راحت باشه خیال تو از این بابت
من برنامه های جدیدی دارم واست

قطعا واقفم به امتیازاتت
ایده آله منه همه مشخصاتت
شخصا میمیرم تا جریحه دار بشن احساساتت عمدا
رسما من حاضرم همین ساعت
اعتراف کنم به همه چی خیلی راحت
راحت باشه خیال تو از این بابت
من برنامه های جدیدی دارم واست

رسما من حاضرم همین ساعت
اعتراف کنم به همه چی خیلی راحت
راحت باشه خیال تو از این بابت
من برنامه های جدیدی دارم واست

برنامه های جدیدی دارم واست ...

رسما من حاضرم همین ساعت
اعتراف کنم به همه چی خیلی راحت
راحت باشه خیال تو ...

رسما من حاضرم همین ساعت
اعتراف کنم به همه چی خیلی راحت
راحت باشه خیال تو از این بابت
من برنامه های جدیدی دارم واست
--:--
--:--