آهنگ عاشقی با تو بنیامین

عاشقی با تو

بنیامین

زندگی تو، عاشقی تو، با تو، هواتو
خیلی از این حرفای خوب دارم با هاتو

دنیای من تویی، تمومه لحظه هاتو
حتی قشنگه گریه اما با تو

با این که همه زندگیم رفته هوا، من
موندم برات یه عاشق بی ادعا من

شاید بگی باید بی تو بشم رها من
هر جا دلت می خواد برو اما با من

بگو، بگو، بگو، بگو فقط یه بار
یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

این جمله قشنگه دوستت دارمو
دیگه دیگه داغشو رو دلم نذار

بگو، بگو، بگو، بگو فقط یه بار
یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

این جمله قشنگه دوستت دارمو
دیگه دیگه داغشو رو دلم نذار

زندگی با تو، عاشقی با تو
نگیر هواتو، نبر صداتو

می خوام نگاتو، نرو بیا تو، تو رو خدا تو
زندگی با تو، عاشقی با تو

زندگی با تو، عاشقی با تو
نگیر هواتو ، نبر صداتو
می خوام نگاتو ، نرو بیا تو ، تو رو خدا تو

بگو، بگو، بگو، بگو فقط یه بار
یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

این جمله قشنگه دوستت دارمو
دیگه دیگه داغشو رو دلم نذار

بگو، بگو، بگو، بگو فقط یه بار
یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

این جمله قشنگه دوستت دارمو
دیگه دیگه داغشو رو دلم نذار

زندگی تو، عاشقی تو، با تو، هواتو
تو ، دنیای من تویی ، تمومه لحظه هاتو

با این که همه زندگیم رفته هوا، من
موندم برات یه عاشق بی ادعا من

شاید بگی باید بی تو بشم رها من
هر جا دلت می خواد برو اما با من

بگو، بگو، بگو، بگو فقط یه بار
یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

این جمله قشنگه دوستت دارمو
دیگه دیگه داغشو رو دلم نذار

بگو، بگو، بگو، بگو فقط یه بار
یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

این جمله قشنگه دوستت دارمو
دیگه دیگه داغشو رو دلم نذار

زندگی با تو، عاشقی با تو
می خوام نگاتو، نرو بیا تو، تو رو خدا تو
زندگی با تو ، عاشقی با تو

زندگی با تو، عاشقی با تو
نگیر هواتو، نبر صداتو
می خوام نگاتو، نرو بیا تو، تو رو خدا تو

بگو، بگو، بگو، بگو فقط یه بار
یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار

این جمله قشنگه دوستت دارمو
دیگه دیگه داغشو رو دلم نذار

بگو ، بگو ، بگو ، بگو
بگو ، بگو ، بگو ، بگو فقط یه بار

یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار
دیگه دیگه داغشو رو دلم نذار
کلمات کلیدی :
--:--
--:--