آهنگ رفیقا میگن بنیامین

رفیقا میگن

بنیامین

رفیقا میگن فراموشت کنم
بگذرم از تو خاموشت کنم

رفیقا میگن
فراموشت کنم

هر کدوم یه جوری دل می سوزونن
دل می سوزونن
اما نمیدونن

دل می سوزونن
اما اینو نمیدونن

نمی تونم
آخه پیچیده تو جونم عشق تو
برده امونم
نمی تونم
نمی تونم

نمیدونم
تو چی کار کردی با من

مهربون نا مهربونم
که هنوزم نمی تونم
نمی تونم

زندگیمو به تو می رسونم
اما نمیشه
اما نمیشه
اما نمیشه

عیبی نداره بی تو می مونم
اما نمیشه
اما نمیشه
اما نمیشه

تو رو پیدات می کنم
دورت میگردم
حتی یک لحظه فراموشت نکردم

تو رو پیدات می کنم
دورت می گردم
حتی یک لحظه فراموشت نکردم

نمی تونم
آخه پیچیده تو جونم عشق تو
برده امونم
نمی تونم
نمی تونم

نمیدونم
تو چی کار کردی با من

مهربون نا مهربونم
که هنوزم نمی تونم
نمی تونم

زندگیمو به تو می رسونم
اما نمیشه
اما نمیشه
اما نمیشه

عیبی نداره بی تو می مونم
اما نمیشه
اما نمیشه
اما نمیشه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--