آهنگ بی اعتنا بنیامین

بی اعتنا

بنیامین

تنگ غروب هوای تو
تنگ غروب صدای تو
تنگ غروب را افتادم
دنبال رد پای تو

همه جا رو گشتم از تو
رد پایی نیست که نیست
هیچ کجایی یه نشونی
یه صدایی نیست که نیست

چشام به راه جاده هاس
سواره ها پیاده ها
میرفتن و میومدن
اما نبودن گل من

از همه جا رفته بودی
بی اعتنا رفته بودی
من موندم و خیابونا
پرسه زدن تو میدونا

به هر کسی می رسیدم
نشونی تو می پرسیدم
تو کوچه ها و خونه ها
بودم مث دیوونه ها

عکستو از دور می دیدم
دنبال تو میدویدم
می رسیدم جات خالی بود
سایه ی تو خیالی بود

همه جا رو گشتم از تو
رد پایی نیست که نیست
هیچ کجایی یه نشونی
یه صدایی نیست که نیست
کلمات کلیدی :
--:--
--:--