آهنگ تا حالا عاشق شدی بنیامین

تا حالا عاشق شدی

بنیامین

یه مدت مدیده ها، چشام تو رو ندیده ها
پریده رنگ عشق تو، رنگ منم پریده ها

کمک کنید ستاره ها، منو یادش بیاره ها
همون ...

تا حالا عاشق شدی، به کسی شده دل بدی
یهو از دستش بدی، دورت بگردم

تا حالا شده دستتو، بذاری روی قلبتو
یکی هم نیست بگه به تو، دورت بگردم

تا حالا شده قلبتو بگیری روی دستتو
بهت بگن عاشق ...

تا حالا شده قلبتو بگیری روی دستتو
بهت بگن عاشق نشو، دورت بگردم

تا حالا عاشق شدی، به کسی شده دل بدی
یهو از دستش بدی، دورت بگردم

تا حالا شده دستتو، بذاری روی قلبتو
یکی هم نیست بگه به تو، دورت بگردم

یه مدت مدیده ها، چشام تو رو ندیده ها
پریده رنگ عشق تو، رنگ منم پریده ها

کمک کنید ستاره ها، منو یادش بیاره ها
همون کسی که مثل اون دنیا دیگه نداره ها

تا حالا عاشق شدی، به کسی شده دل بدی
یهو از دستش بدی، دورت بگردم

تا حالا شده دستتو، بذاری روی قلبتو
یکی هم نیست بگه به تو، دورت بگردم
--:--
--:--