آهنگ ترک ۴ بنیامین

ترک ۴

بنیامین

من به تو احساس مالکیت دارم
تو نترس از حرفم حسن نیت دارم
همه قلبت رو من تصرف کردم
خیلی راحت اینجا من توقف ...
من رو رفتارای تو تعصب دارم
این دلیل عشقه دوسِتم خُب دارم
من فقط رو عشق تو تمرکز دارم
همیشه تو دستم یه گل رز دارم

دوست دارم خودم پالتوتو بگیرمو
تو بپوشی و خودم
خودم قهوه بریزم و تو بنوشی
تو بنوشی و خودم

من رو رفتارای تو تعصب دارم
این دلیل عشقه دوسِتم خُب دارم
من فقط رو عشق تو تمرکز دارم
همیشه تو دستم یه گل رز دارم

دوست دارم خودم پالتوتو بگیرمو
تو بپوشی و خودم
خودم قهوه بریزم و تو بنوشی
تو بنوشی و خودم

من خودم دوست دارم نگرانت باشم
توی هر لحظه در جریانت باشم
من خودم دوست دارم هیجانت باشم
دائماً مورد امتحانت باشم
--:--
--:--