آهنگ اصلا صداش کردی بنیامین

اصلا صداش کردی

بنیامین

هر کی به من می رسه
ازم اینو می پرسه
اون تو رو تنهات گذاشت؟
اون تو رو دوسِت نداشت؟
یا تو رهاش کردی؟
کم اعتناش کردی؟
تو هم نگاش کردی؟
تو هم تلاش کردی؟
وقتی که داشت می رفت
وقتی می ذاشت می رفت
اصلاً صداش کردی؟
گریه براش کردی؟

نه دست من نه دست اون بود
آره ولی به خدا عشق با ما نامهربون بود
شدیم این طوری جدا

من از اینکه دوست دارم
دیگه دست برنمی دارم
و از اینکه دوسِت دارم
دیگه دست بر نمی دارم
واسه تو حتی از عشق هم رد کردم
هر کاری از دستم براومد کردم

دلم دقیقاً واسه تو تنگ شده
دلم عمیقاً واسه تو تنگ شده
عشق شاید بازم یه کاری کنه
عشق باید بازم یه کاری کنه
--:--
--:--