آهنگ عاشق شدم بنیامین

عاشق شدم

بنیامین

عاشق شدم کاش ندونه، دست دلم رو نخونه
اگه بدونه میدونم، دیگه با من نمیمونه

عاشق شدم کاش ندونه، دست دلم رو نخونه
اگه بدونه میدونم، دیگه با من نمیمونه

اون که پیشش دل من گیره، اگه بدونه میزاره میره
اگه بدونه دیوونم کرده، میره و دیگه بر نمیگرده

عاشق شدم کاش ندونه، دست دلم رو نخونه
اگه بدونه میدونم، دیگه با من نمیمونه

عاشق شدم دلواپسم، گرفته راه نفسم
دلهره دارم که بهش، میرسم یا نمیرسم

چشمای اون سر به سرم میزاره، دست از سر من بر نمیداره
داره بلا سرم میاره، اما خودش خبر نداره
دستم اگر که رو بشه، دلم بی ابرو بشه، رازه مگو بگو بشه

عاشق شدم کاش ندونه، دست دلم رو نخونه
اگه بدونه میدونم، دیگه با من نمیمونه

عاشق شدم دلواپسم، گرفته راه نفسم
دلهره دارم که بهش، میرسم یا نمیرسم

چشمای اون سر به سرم میزاره، دست از سر من بر نمیداره
داره بلا سرم میاره، اما خودش خبر نداره
کلمات کلیدی :
--:--
--:--