آهنگ عاشقی روزبه بمانی

عاشقی

روزبه بمانی

وقتی زلیخا میشوی از ناز میترسم
من یوسف از دکمه های باز میترسم
تضمین برگشتن به خانه جلد بودن نیس
من از همینجا شد که از پرواز میترسم
جوری عاشق منی که خودم حس میکنم با من از زمین جدایی
وقتی که دورم ازت تا نگیری دستمو حال دریازده هایی
جوری عاشق توام که واسه من صورتت به یه آیینه شبیهِ
وقتی که دورم ازت این اتاقا واسه من به قرنطینه شبیهِ
حسی که دارم بهت حسِ تشنگی حسِ بارونِ به ابرا
حسِ فانوسیه که روشنه تمام عمر تا یه شب نترسه دریا
وقتی باهمیم قلبم میکوبه قحطیم بیاد حالِ من خوبه
فرقی نداره کجای دنیاییم
وقتی باهمیم شکلِ یه باغم دریا خونمه جنگل اتاقم
فرقی نداره کجای دنیاییم
حسی که دارم بهت حسِ تشنگی حسِ بارونِ به ابرا
حسِ فانوسیه که روشنه تمام عمر تا یه شب نترسه دریا
وقتی باهمیم قلبم میکوبه قحطیم بیاد حالِ من خوبه
فرقی نداره کجای دنیاییم
وقتی باهمیم شکلِ یه باغم دریا خونمه جنگل اتاقم
فرقی نداره کجای دنیاییم
--:--
--:--