آهنگ من و بارون با همراهی رضا صادقی بابک جهانبخش

من و بارون با همراهی رضا صادقی

بابک جهانبخش

سراغی از ما نگیری، نپرسی که چه حالی ام
عیبی نداره میدونم، باعث این جدایی ام

رفتم شاید که رفتنم، فکرت رو کمتر بکنه
نبودنم کنار تو، حالت رو بهتر بکنه

لج کردم با خودم آخه
حست به من عالی نبود
احساس من فرق داشت با تو
دوست داشتن خالی نبود

بازم دلم گرفته، تو این نم نم بارون
چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته منو میکشه آروم
چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون

بازم دلم گرفته، تو این نم نم بارون
چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته منو میکشته آسون
چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون

باختن تو این بازی واسم، از قبل مسلم شده بود
سخت شده بود تحملت، عشقت به من کم شده بود

رفتم ولی قلبم هنوز، هوات رو داره شب و روز
من هنوزم عاشقتم، به دل میگم بساز بسوز

رفتم ولی قلبم هنوز، هوات رو داره شب و روز
من هنوزم عاشقتم، به دل میگم بساز، بسوز

بازم دلم گرفته، تو این نم نم بارون
چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته منو میکشه آروم
چه حالی دارم امشب، به یاد تو زیر بارون

بازم دلم گرفته، تو این نم نم بارون
چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته منو میکشته آسون
چه حالی داریم امشب به یاد تو من و بارون
--:--
--:--