آهنگ تا اومدی امو بند

تا اومدی

امو بند

تا اومدی توو زندگیم همه چی عوض شد
انگار واسم عشق معنی نداشت و عاشق شدم اینبار
تا تورو دیدمت انگار به تو شدم گرفتار
تا اومدی توو زندگیم وقتی چشاتو دیدم جز تو از
همه دنیا و همه آدما دست کشیدم تورو از روزی که دیدم
دیگه ی آدم دیگم
دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو چی بگم از علاقم بیا
دلو جونم برا تو شاید اینو ندونی که تو دلیل زندگیمی
بذا اینو بگم بهت یا هیچکس دیگه یا تو
دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو چی بگم از علاقم بیا
دلو جونم برا تو شاید اینو ندونی که تو دلیل زندگیمی
بذا اینو بگم بهت یا هیچکس دیگه یا تو
به تو حس دارم و حسم به تو ته نداره عشق تو دار و
نداره منه بیقراره تو که جام نیستی بفهمی من چه حالی دارم
فکر تو نمیشه ی لحظه از سرم درارم
غیر تو از همه دنیا دیگه سیره قلبم واسه تو داره میره
هر ثانیه دیگه قلبم دست من نیست اگه میزنه بسرم هی هواتو
نمیدونی که چه خوابایی دیدم براتو
دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو چی بگم از علاقم بیا
دلو جونم برا تو شاید اینو ندونی که تو دلیل زندگیمی
بذا اینو بگم بهت یا هیچکس دیگه یا تو
دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو چی بگم از علاقم بیا
دلو جونم برا تو شاید اینو ندونی که تو دلیل زندگیمی
بذا اینو بگم بهت یا هیچکس دیگه یا تو
--:--
--:--