آهنگ نزدیکی به من مسعود صادقلو

نزدیکی به من

مسعود صادقلو


آخ بمیرم، واسه مهربونیه صورت ماهت
جون میگیرم از اون چشمایِ قشنگت نگاهت
وای عزیزم

وقتی نزدیکی به من، آرومم
وقتی که دوری ازم، میگیره دلم
تو فقط نگام کن، من واست میمیرم

آخ بمیرم واسه مهربونیه صورت ماهت
جون می‌گیرم از اون چشمایِ قشنگ نگاهت
وای عزیزم نبینم کسی بیاد نزدیکم و کنه نگاهت
عاشق شدم آخه قانون نداره عاشقی با دلِ پاکت

ای جان دارم چه ماهی، الهی
دیدمش اتفاقی، چه اتفاقی
با دلم میکنی بازی، با اون دیوونه بازیت
تو شدی عمرم و جونم، تو خدامی تو خدامی

آخ بمیرم واسه مهربونیه صورت ماهت
جون میگیرم از اون چشمایِ قشنگت نگاهت
وای عزیزم نبینم کسی بیاد نزدیکم و کنه نگاهت
عاشق شدم آخه قانون نداره عاشقی با دلِ پاکت
--:--
--:--