آهنگ من بی تو سمیر زند

من بی تو

سمیر زند

من برای تو به دنیا اومدم
واسه چشمای تو به اینجا اومدم
تو برای من به دنیا اومدی
برای عشق من اینجا اومدی
من بی تو زنده نمیمونم بی من تو زنده نمیمونی
ما جونمون به هم بستست خوب میدونم که میدونی
من بی تو زنده نمیمونم بی من تو زنده نمیمونی
ما جونمون به هم بستست خوب میدونم که میدونی

من با تو شکل خودم میشم با من تو شکل خودت میشی
با عشق تو من آتیشم با عشق من تو آتیشی
با من تو شکل خودت میشی من با تو شکل خودم میشم
با عشق من تو آتیشی با عشق تو من آتیشم
من بی تو زنده نمیمونم بی من تو زنده نمیمونی
ما جونمون به هم بستست خوب میدونم که میدونی
من بی تو زنده نمیمونم بی من تو زنده نمیمونی
ما جونمون به هم بستست خوب میدونم که میدونی
تو آینه ای که رو به رویه منی من آینه ای که رو به رویه توام
تو مثل گلی که مات نگاه منو منم که غرق رنگ و بوی توام
منم که غرق رنگ و بوی توام...
کلمات کلیدی :
--:--
--:--