آهنگ یادگاری رضا صادقی

یادگاری

رضا صادقی

توی چشمات میشه گم شد
وقتی توفکرفراری
سوسوی شب لب دریا
ازتومونده یادگاری
شعروشرم وشوق وشرجی همه شاهدن که بودی
لحظه هارولحظه لحظه منوتوباهم میخوندیم

تووجودت مهربونه
مهربون مثل عبادت
واسه من که ازتودورم
که به رویات کردم عادت
نفسی که بندجونه
جون تازه واسه بودن
مثل باور یه آهنگ یه ترانه واسه خوندن

تووجودت مهربونه
تووجودت مهربونه

ریه هام پرشده ازتو
بی توهرلحظه عذابه
حتی بافکرنبودت
شب وروزحالم خرابه
بغض معصوم ونجیبت منوقانع کرد کمت شم
ممنونم اجازه دادی باتودرگیرغمت شم..
کلمات کلیدی :
--:--
--:--