آهنگ حواست به من باشه رضا صادقی

حواست به من باشه

رضا صادقی

خوبی زیادم رو نزاری به حساب ضعف
تقصیر خود منه که منو یادت رفت

دل مغرورم مدارا میکرد
با حرف های تند و بد و بیراه
بی منت بهت دل دادم شکستیش چرا؟

حواست به من باشه من خسته ام از درد
کسی که بدی هات رو یادش نیومد
یهو دیدی قید تو رو هم زد

کسی که دوست داره با قلب خسته اش
کسی که همیشه به عشق تو برگشت
یهو دیدی رفت و نیومد

هیشکی مثل تو عاشقم نکرد
بین زمین و هوا ولم نکرد
این دفعه اگه رفتی برنگرد

اگه میسازم واسه حال هر دومون
صبرم دیگه آخراشه این هم بدون
اگه موندنی شدی عاشقم بمون بمون

حواست به من باشه من خسته ام از درد
کسی که بدی هات رو یادش نیومد
یهو دیدی قید تو رو هم زد

کسی که دوستت داره با قلب خسته اش
کسی که همیشه به عشق تو برگشت
یهو دیدی رفت و نیومد
--:--
--:--