آهنگ خیلی برام عزیزه خاطرت محمد علیزاده

خیلی برام عزیزه خاطرت

محمد علیزاده

بی تو آینده
ناخوشاینده
عشق من
هیشکی و جز تو نمی پسنده
چشم من
نه بی تو ای وای نه
لحظه ب لحظه عذاب محضه
عشق من
اگه نبینه تورو هر لحظه
چشم من
نه بی تو ای وای نه......

همیشه به عشق این عشقت
دل من زنده ست به عشقت
کاش میدونستی کاشکی
میکشم نفس به عشقت

دلبندم دل کندم از همه بخاطرت
خیلی برام عزیزه خاطرت
بخاطرت بخاطرت

دلبندم دل کندم از همه بخاطرت
خیلی برام عزیزه خاطرت
دل کندم بخاطرت......

همیشه به عشق این عشقت
دل من زنده ست به عشقت
کاش میدونستی کاشکی
میکشم نفس به عشقت
--:--
--:--