آهنگ هیچ مسعود صادقلو

هیچ

مسعود صادقلو


تا وابستت شدم . . . تو گذاشتی رفتی
فهمیدی دوست دارم . . . باهام بازی کردی
تو میگفتی که عاشقمی نفست میره واسه دلم
چی شد اون همه خاطره ها به همه چی بگم ؟

Kör Kurak Bir Aşk Büyüttüm Çok Uzak
Ellerimde Buz Erittim Hep Tuzak
Bir Şehirle Çok Yetindim Gel Kurtar
Gözlerimde Yaş Tükettim Dön Ey Aşk

نگرفتی دستمو . . . نمی دونی حِسمو
نمی فهمی قِصمو . . . تو ندیدی عشقمو
تو میگفتی که عاشقمی نفست میره واسه دلم
چی شد اون همه خاطره ها به همه چی بگم ؟

Kör Kurak Bir Aşk Büyüttüm Çok Uzak
Ellerimde Buz Erittim Hep Tuzak
Bir Şehirle Çok Yetindim Gel Kurtar
Gözlerimde Yaş Tükettim Dön Ey Aşk

باورم نمی شد اینجوری تنها شم
اون واست چیکار کرده که من کم گذاشتم
قلبمو شکستی رفتی . . . خیلی نامٓردی
همون کارارو باهات میکنه که با من کردی
--:--
--:--