آهنگ فرق داشتی واسم مسعود صادقلو

فرق داشتی واسم

مسعود صادقلو

دل به دلت راهی نداشت قلبت واسم راهی نذاشت!
راهی نبود که بات نیام چشم بستی اما رو خوبیام…
فرق داشتی واسم تو با همه شدی تهش یکی مثل همه
دورت زیاد بودن دورم زدی رفتی ولی حالا پشیمون اومدی…
گذشتی از من از تو و گذشت کردم!
گذشته رو وسط نکش گذشت از من…
گذاشتمت با حالی که گذشت بر من!


نذاشتم از تو ردی توی گذشتم
فرق داشتی واسم تو با همه شدی تهش یکی مثل همه!
دورت زیاد بودن دورم زدی رفتی ولی حالا پشیمون اومدی!
گذشتی از من از تو و گذشت کردم…
گذشته رو وسط نکش گذشت از من…
گذاشتمت با حالی که گذشت بر من!
نذاشتم از تو ردی توی گذشتم…
--:--
--:--