آهنگ کجایی نگارم سینا سرلک

کجایی نگارم

سینا سرلک


تا سلسله ی موی تو در باد وزان است
در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است
آوای قدم های تو در گوش خیابان
پُر شور ترین قطعه تصنیف جهان است

آه ندارم نشانی ز یارم کجایی نگارم که بردی قرارم
بیا باز کنارم که چشم انتظارم، نگارم
بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا
بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا

من ناز تو آسان بخرم ناز کن ای دوست
قیمت بده از این نهراسم گران است
آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را
با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است

آه ندارم نشانی ز یارم کجایی نگارم که بردی قرارم
بیا باز کنارم که چشم انتظارم، نگارم
بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا
بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا
--:--
--:--