آهنگ گلچهره محمد نوری

گلچهره

محمد نوری

موهاشــــووو؛ مثل گُلدســــته
به زیر چارقدش؛ بَسته،،،!!!
چارقَــــد گُــــلدار؛ که بـابـاش
سوغاتی آورده؛ بَراش،،،!!!

خورشید اومــــد آفتاب اومــــد
ماه اومد و مهتاب اومد،،،!!!
سوی گُلهـــــا بی تاب اومـــــد
چقدر قشنگه!! مثل آسمون،،،!!!

صاف و یه رنگ! اِسفند کنم! دود نخوره نظر
از چشم حسود؛ پیرهن تافته پوشیده
چین دار و گلدار انگار که این یه پارچه گُلِ
تو فصل بهاریه،،، رنگین کمون به خود پیچیده

غنچه ها رو نــاز می کنه دونــه دونــه گُل می چینه
به خدا یه خَرمن گلِخداا روز بد نبینه
آسمون وقتی اَبریــه! از چشمـات گوهَر بارونــــه
آسمون پر ستــاره؛ قصه مارو میدونـــه،
کلمات کلیدی :
--:--
--:--