آهنگ عروسی محمد نوری

عروسی

محمد نوری

گل و سکه و نقل و نبات؛ رو سرش غوغا می کنه!
عروس با اون تور سپید؛ بختشوُ پیدا می کنه…
صورتش، چون برگِ گله
ناز به این دنیا می کنه!
گل بریزین رو عروس و دوماد
یار مبارک… یار مبارک باد…
گل بریزین رو عروس و دوماد
یار مبارک… یار مبارک باد…
چه قشنگه! پیرهن تافته ی تازه عروس…
چو کمنده؛ گیسوی بافته ی تازه عروس…
اون که شاده؛ شادوماده… از چشاش، شادی می باره…
پای خنچه با یه غنچه؛ دست توو دست داره

اون که شاده؛ شادوماده… از چشاش، شادی می باره…
پای خنچه با یه غنچه؛ دست توو دست داره
گل بریزین رو عروس و دوماد
یار مبارک… یار مبارک باد…
گل بریزین رو عروس و دوماد
یار مبارک… یار مبارک باد…
گل بریزین رو عروس و دوماد
یار مبارک… یار مبارک باد…
گل بریزین رو عروس و دوماد
یار مبارک… یار مبارک باد…
کلمات کلیدی :
--:--
--:--