آهنگ عشق دیرین محمد نوری

عشق دیرین

محمد نوری

چون اَشکی اُفتادم !!به راهَت در جَوانی!!…
چون آهی پیچیدم… به دشتِ زِندگانی…
امّا تو رفتی!! مانده ام تنهـــای تنهاااا… اُمید و خسته هر جا
لَبخندت هر شب؛ در خیـــالم می تَراود…
چشم تو شعرِ آشنایی می سراید!!
در قلبم آیا شعله ای از عشقِ دیرین مانده بَر جا؟؟!!…

من بَهاران را در تو می جویم!!…
قصّه ی دل را با تو می گویم؛ ماندم تَنهـــا…
می روم بی تو!! مُرغکِ زیبــا
کِی دِگر سازی آشیان برپا؟؟! بـاز آآ بـــاز آآآآ…

چون اَشکی اُفتادم !!به راهَت در جَوانی!!
چون آهی پیچیدم… به دشتِ زِندگانی…
امّا تو رفتی!! مانده ام تنهـــای تنهاااا… اُمید و خسته هر جا…
لَبخندت هر شب؛ در خیـــالم می تَراود…
چشم تو شعرِ آشنایی می سراید!!
در قلبم آیا شعله ای از عشقِ دیرین مانده بَر جا؟؟!!…

من بَهاران را در تو می جویم!!
قصّه ی دل را با تو می گویم؛ ماندم تَنهـــا
می روم بی تو!! مُرغکِ زیبــا
کِی دِگر سازی آشیان برپا؟؟! بـاز آآ بـــاز آآآآ
کلمات کلیدی :
--:--
--:--