آهنگ نازنین محمد معتمدی

نازنین

محمد معتمدی

نازنین خواب و خیال مهربونی، نازنین
مثل یک چیز محال شادمونی، نازنین
دل تو از شیشه و دلای دیگه همه سنگ
بپا نشکنی هنوز خیلی جوونی نازنین
آدما بد شدن و دلای روشن همه سرد
یه بلا اومد بلای ناگهونی، نازنین
چشمه ها چشمه اشک و جنگل ها سرد و سیاه
رو زمین نمونده از سبزه نشونی نازنین
روی تاقچه یه دونه آیینه پیدا نمی شه
مُردم از تنهایی و بی هم زبونی، نازنین
--:--
--:--