آهنگ دستم را بگیر محمد معتمدی

دستم را بگیر

محمد معتمدی

به تو دل ندهم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم دل تنگم
نه کنار توام، نه قرار توام، نه برای خودم میجنگم
آه از این بی خوابی، از عمری بی تابی این بوده تقدیرم
روزی از فرداها، شاید در رویاها دستت را میگیرم
دستم را بگیر، چشمت را بببند
با من گریه کن، همراهم بخند
عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن
اشکم را ببین، غرق بارانم
هم پر از دردم هم پریشانم
عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن
دستم را بگیر
همه باور من، رخ دیگر من که میان دلم پنهان است
تو بگو دل من، همه حاصل من که تو درد مرا میدانی
دستم را بگیر، چشمت را ببند
با من گریه کن، همراهم بخند
عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن
دستم را بگیر
--:--
--:--