آهنگ مارال محمد نوری

مارال

محمد نوری

من گلمیشم سیزه گوناخ
جیران منه!!!! باخ باخ!!!!
مــارال منــه
بـــــاخ بـــــاخ…
پیشیر منه بیر قی قاناخ
جیران منه!!!! باخ باخ!!!!
گئوزل منه….
باخ باخ….
خومار اولدوم…
خمار اولدوم…
خومار اولدوم خومار…
کتان کوینک بندی گوموش!!!!!

گئوردوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
گئدیم، گئوردوم باغا یاتیب…
جیران منه!!!! باخ باخ!!!!
مارال منه….
باخ باخ…..
قارا تللر گوله باتیب
جیران منه!!!! باخ باخ!!!!
گئوزل منه…
باخ باخ…..
خومار اولدوم…
خمار اولدوم…
خومار اولدوم خومار…
کتان کوینک بندی گوموش!!!!!
گئوردوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
خومار اولدوم…
خمار اولدوم…
خومار اولدوم خومار…
کتان کوینک بندی گوموش!!!!!
گئوردوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
اولدوم بیر حال…
کلمات کلیدی :
--:--
--:--